English                                                                        عربي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بصدد انهاء الاجراءات الخاصة بادراج جامعة الامة ضمن دليل الجامعات الموصى بها المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي