English                                                                        عربي

اجتماع لمجلس الجامعة يناقش....بسم الله الرحمن الرحيم

 

اجتماع لمجلس الجامعة يناقش النظام الداخلي واللائحة المالية للجامعة ويصدر قرارات مهمة في هذا المجال.